Na této sekci se (stále ještě!!!) pracuje...

Mezitím jsme historii už skoro celou zapomněli . Než si vzpomeneme, bude to chvíli trvat, tak alespoň velmi stručně letem světem:

    Kapela vznikla na FF UK již roku 2003, v roce 2007 zanikla, aby se posléze po částečné personální obměně na přelomu let 2009-2010 jako fénix opět zvedla z popela. Název kapely evokuje druh kamene, křemence typu Skršín (výchozy na Mostecku v blízkosti stejnojmenné obce), který byl díky své dobré štěpnosti a tvrdosti během neolitu, eneolitu a částečně též ještě doby bronzové vyhledávanou surovinou k výrobě kamenných štípaných nástrojů (tzv. štípané industrie). Současnými členy formace jsou minulí i současní studenti pravěké či klasické archeologie, doplnění o knihovníka VHÚ, lékařku psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích a doktora z hradecké nemocnice se specializací na infekční choroby. Následná péče je tedy již předem zaručena. Chvála Karlu IV.!

(Komu je to málo, tak více jistě napoví naše "koncertologie".)